இடது வலது வார்த்தை

இடமிருந்து வலமாக படித்தாலும்,வலமிருந்து இடமாக படித்தாலும் ஒரே வார்த்தை அல்லது வாக்கியம் வர வேண்டும்..........
எடுத்துக்காட்டு -
மாலா போலாமா


கேட்டவர் : கௌரி சங்கர்
நாள் : 6-Dec-17, 3:31 pm
Close (X)

0
மேலே