பெயர் விளக்கம் தேவை

எனது மகளுக்கு நிரல்யா என பெயர் சூட்ட விரும்புகிறேன்.நிரல்யா என்ற பெயருக்கு விளக்கம் தேவை.கேட்டவர் : அன்பரசு
நாள் : 12-Dec-17, 12:52 pm
1


மேலே