இறை மறுப்பு, மெய்மைகள்

மெய்மைகளில் (தத்துவங்கள்) இறை மறுப்பு பற்றி விவாதிக்கலாமா? வாருங்களேன்.

இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக கூற முடியாது எனும்போது இருப்பதை இல்லாததாக கூற இயலுமா? உதாரணம் இறை மறுப்பு. அறிவு சார் மெய்மைக் கூற்றுகளை எதிர்பார்க்கிறேன்.கேட்டவர் : மங்காத்தா
நாள் : 22-Feb-18, 12:50 pm
0


மேலே