கேள்வி மட்டும் என்னிடம்

வெகு நாட்களாக என் மனதை குடையும் கேள்வி ...
ஆண் தோழமையின் எல்லை என்ன? அது தூய்மை தான் நிரூபிக்க என் செய்வது ?கேட்டவர் : நிலா
நாள் : 20-Dec-18, 2:05 pm
0


மேலே