பொதுத்தேர்வு

5 மற்றும் 8 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வு என்பதற்குத் தக்கவாறு அவர்களை தகுதிபடுத்துவதை விடுத்து ஏதேதோ காரணங்கள் கூறி எதிர்ப்பது சரியா ?.கேட்டவர் : அனலி
நாள் : 22-Feb-19, 9:20 pm
0


மேலே