எப்படி மாறியது

சேர, சோழ, பாண்டிய ஆட்சியில் இருந்த தமிழ் தான் இந்த வளர்ந்தோங்கியது,,,,,, அப்படி இருக்க மலையாளமும், தெலுங்கும் எப்படி வந்தது???கேட்டவர் : Samsudeen
நாள் : 6-Sep-19, 5:03 pm
0


மேலே