பெண் குழந்தை பெயர்

'அதிழினி' என்பதற்கு அர்த்தம் உள்ளதா? அல்லது அதிழினி என்பது தமிழ் மொழியில் உள்ளதா? பெண் குழந்தைக்கு இந்த பெயரை சூட்டலாமா..கேட்டவர் : Thirusengo
நாள் : 10-Sep-20, 11:21 am
0


மேலே