தெளிவு

முகநூலைத் தவிர "எழுத்தில்" எவ்வாறு நண்பர்களை இணைத்துக்கொள்ள முடியும்?(நீண்ட இடைவெளிக்குப் பின்னால் இணைந்துகொண்டதால் பழைய நண்பர்களைக் கண்டுகொள்ள முடிவதில்லை)கேட்டவர் : ஜவ்ஹர்
நாள் : 7-Feb-23, 7:09 am
0


மேலே