அன்பை எதிர்பார்ப்பது சரியா,தவறா..???

நாம் ஒருவருக்கு மிகவும் அன்பு செலுத்தி விட்டு,
அதே அன்பை அவர்களிடமிருந்தும் எதிர்பார்ப்பது சரியா,தவறா..???கேட்டவர் : மனோ ரெட்
நாள் : 1-Jul-13, 5:14 pm
0


மேலே