என்ன அருமையான சிந்தனை .கடவுளை காட்டுவதில் அல்ல ஞானம்..ஞானம் படம்

arunvaali எண்ணம்

Close (X)


மேலே