நேபாள பூகம்பத்தில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 3300 ஐயும் தாண்டிவிட்டதாக படம்

Enoch Nechum எண்ணம்

Close (X)


மேலே