வட மேற்கு பாகிஸ்தானில் ஏற்பட்ட கடுமையான புயல் காரணமாக படம்

வட மேற்கு பாகிஸ்தானில் ஏற்பட்ட கடுமையான புயல் காரணமாக 40க்கும் அதிகாமானோர் பலியாகியுள்ளனர்.

வட மேற்கு பாகிஸ்தானில் ஏற்பட்ட கடுமையான புயல் காரணமாக 40க்கும் அதிகாமானோர் பலியாகியுள்ளனர்.

Close (X)


மேலே