இந்தோனேஷியாவில் 6.3 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்இந்தோனேஷியாவின் படம்

தமிழ் செய்திகள் எண்ணம்

Close (X)


மேலே