காட்சி பிம்பமாக்கப்பட்டேன் காலால் உதைக்கப்பட்டேன் பேசுவதற்கு மொழி இன்றி படம்

Murugeswaran எண்ணம்

Close (X)


மேலே