நகைச்சுவை என்பது இரண்டு பக்கமும் தீட்டப்பட்ட கூர்மையான வாள். படம்

RAJENDRAN SIVARAMAPILLAI எண்ணம்

Close (X)


மேலே