நம் பார்வையில் இது சிறு செடி. ஆனால் அந்த எறும்பின்  பார்வையில் அது மரம். படம்

Arun thillaichithembaram எண்ணம்

Close (X)


மேலே