தலையும் புரியலை.வாலும் புரியலை.இந்த ஜனநாயகம்.கணிப்பொறியில்இந்த "ஸ்விட்சை"தட்டிக்கிணே தான் இருக்கோம்.ஏன் இன்னும் படம்

e.paramasivan RUTHRAA எண்ணம்

Close (X)


மேலே