அனைத்து படைப்புள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் எனது முதல் கவிதை தொகுப்பான படம்

கவியரசன் புது விதி செய்வோம் எண்ணம்

Close (X)


மேலே