பொதி சுமக்கும் கழுதைக்குக் கூட சுமையை இறக்கி வைத்து உதவுகிறான் மனிதன் ,தன் மனச்சுமைநீங்க  இறுதிவரை  வழிதெரியாது விழி மூடுகிறான் படம்

பழனி குமார் எண்ணம்

Close (X)


மேலே