நான் அழைத்துநீ பதில்அளிக்கும் நிலையிலேநாம் உறவு முறிந்திருக்கலாம்...!!!எப்போது வேண்டுமானாலும்உன்னிடம் என் சோகங்களைசந்தோஷங்களைவெற்றி தோல்விகளைபகிர்ந்துகொள்ளலாம்என்ற நம்பிக்கையில்வாழ்ந்திருப்பேன்....!!!!அது படம்

Sathyapireyan5eaaf8a896c40 எண்ணம்

Close (X)


மேலே