என்னவளைக் காதலித்தேன். ஏனோ மணக்கவில்லை. எழுத்தைக் காதலித்தேன் என்னைத் படம்

asmani எண்ணம்

Close (X)


மேலே