அசலுக்கும் நகலுக்கும் என்ன வேறுபாடு தெரியுமா ? சுயமா படம்

kanagarathinam எண்ணம்

Close (X)


மேலே