இது தான் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ தாழ்த்தப்பட்டவன் பிணம் படம்

அஹமது அலி எண்ணம்

Close (X)


மேலே