அறிவியல் துறையில் போட்டி வேண்டும். ஆற்றலுக்கு முதலிடம் - எம்.ஜி.ஆர் (MGR)

அறிவியல் துறையில் போட்டி வேண்டும் ஆற்றலுக்கு

அறிவியல் துறையில் போட்டி வேண்டும் ஆற்றலுக்கு
ஆசிரியர் : எம்.ஜி.ஆர் (MGR)
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

அறிவியல் துறையில் போட்டி வேண்டும். ஆற்றலுக்கு முதலிடம் தரப்பட வேண்டும். ஆற்றல் இல்லாதவர்களுக்கு அது கிடைக்க வழி செய்யப்பட வேண்டும்.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே