நீ தனிமையில் இருக்கும்போது உனக்கு என்ன தோன்றுகிறதோ - சுவாமி விவேகானந்தர்

நீ தனிமையில் இருக்கும்போது உனக்கு என்ன

நீ தனிமையில் இருக்கும்போது உனக்கு என்ன
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நீ தனிமையில் இருக்கும்போது உனக்கு என்ன தோன்றுகிறதோ அதுதான் உன் வாழ்க்கையைத் தீர்மானிக்கும்

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே