வெற்றி என்பது நிரந்தரமல்ல தோல்வி என்பது இறுதியானதுமல்ல! - பில் கேட்ஸ்

வெற்றி என்பது நிரந்தரமல்ல தோல்வி என்பது

வெற்றி என்பது நிரந்தரமல்ல தோல்வி என்பது
ஆசிரியர் : பில் கேட்ஸ்
கருத்துகள் : 2 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

வெற்றி என்பது நிரந்தரமல்ல தோல்வி என்பது இறுதியானதுமல்ல!

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே