நேரத்தைத் தள்ளிப் போடாதே, தாமதத்தால் அபாயமான முடிவே - ஷேஸ்பியர்

நேரத்தைத் தள்ளிப் போடாதே, தாமதத்தால் அபாயமான

நேரத்தைத் தள்ளிப் போடாதே, தாமதத்தால் அபாயமான
ஆசிரியர் : ஷேஸ்பியர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நேரத்தைத் தள்ளிப் போடாதே, தாமதத்தால் அபாயமான முடிவே ஏற்படும்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே