உன் மீது உனக்கே நம்பிக்கை இல்லை என்றால்.. - சுவாமி விவேகானந்தர்

உன் மீது உனக்கே நம்பிக்கை இல்லை

உன் மீது உனக்கே நம்பிக்கை இல்லை
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

உன் மீது உனக்கே நம்பிக்கை இல்லை என்றால்.. கடவுளே நேரில் வந்தாலும் பயனில்லை..

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே