நம்பிக்கையோடு உன் முதலடியை எடுத்து வை. முழுப் - மார்டின் லூதர் கிங்

நம்பிக்கையோடு உன் முதலடியை எடுத்து வை

நம்பிக்கையோடு உன் முதலடியை எடுத்து வை
ஆசிரியர் : மார்டின் லூதர் கிங்
கருத்துகள் : 2 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நம்பிக்கையோடு உன் முதலடியை எடுத்து வை. முழுப் படிக்கட்டையும் நீ பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. முதல் படியில் ஏறு!

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே