கூடப் பிறந்த சகோதரி என்பவள் இயற்கை நமக்களித்த - ஜெர்மன் ப‌ழ‌மொழி

கூடப் பிறந்த சகோதரி என்பவள் இயற்கை

கூடப் பிறந்த சகோதரி என்பவள் இயற்கை
ஆசிரியர் : ஜெர்மன் ப‌ழ‌மொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

கூடப் பிறந்த சகோதரி என்பவள் இயற்கை நமக்களித்த சினேகிதி

ஜெர்மன் ப‌ழ‌மொழி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே