அண்டவன் ஆடையை அவிழ்க்க வில்லை. ஆனால் நூற்பதற்குப் - ஜெர்மன் ப‌ழ‌மொழி

அண்டவன் ஆடையை அவிழ்க்க வில்லை ஆனால்

அண்டவன் ஆடையை அவிழ்க்க வில்லை ஆனால்
ஆசிரியர் : ஜெர்மன் ப‌ழ‌மொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

அண்டவன் ஆடையை அவிழ்க்க வில்லை. ஆனால் நூற்பதற்குப் பஞ்சு கொடுத்திருக்கிறார்

ஜெர்மன் ப‌ழ‌மொழி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே