நல்ல உரையாடல் நல்ல படுக்கையைவிட மேலானது - தமிழ் பழமொழி

நல்ல உரையாடல் நல்ல படுக்கையைவிட மேலானது

நல்ல உரையாடல் நல்ல படுக்கையைவிட மேலானது
ஆசிரியர் : தமிழ் பழமொழி
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நல்ல உரையாடல் நல்ல படுக்கையைவிட மேலானது

தமிழ் பழமொழி தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே