வலிமையாக இரு. பொறுப்பு முழுவதையும் உன் தோள் - சுவாமி விவேகானந்தர்

வலிமையாக இரு பொறுப்பு முழுவதையும் உன்

வலிமையாக இரு பொறுப்பு முழுவதையும் உன்
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

வலிமையாக இரு. பொறுப்பு முழுவதையும் உன் தோள் மீதே சுமந்து கொள்.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே