பொறுமை இல்லாதவன் கூட ஒரு குழந்தைக்கு தகப்பனாக - தெரியாதவர்

பொறுமை இல்லாதவன் கூட ஒரு குழந்தைக்கு

பொறுமை இல்லாதவன் கூட ஒரு குழந்தைக்கு
ஆசிரியர் : தெரியாதவர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பொறுமை இல்லாதவன் கூட ஒரு குழந்தைக்கு தகப்பனாக முடியும், ஆனால் பொறுப்புள்ளவன் தான் தந்தையாக முடியும்.

தெரியாதவர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே