நாம் நம்மால் முடியாது என்று நினைக்கும் செயல்களை, - தெரியாதவர்

நாம் நம்மால் முடியாது என்று நினைக்கும்

நாம் நம்மால் முடியாது என்று நினைக்கும்
ஆசிரியர் : தெரியாதவர்
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நாம் நம்மால் முடியாது என்று நினைக்கும் செயல்களை, யாரோ ஒருவர் எங்கோ ஒர் இடத்தில அதை செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் என்பதை மறந்துவிடாதே

தெரியாதவர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே