அழுத பிள்ளைக்குத்தான் பால் கிடைக்கும் - தமிழ் பழமொழிகள்

அழுத பிள்ளைக்குத்தான் பால் கிடைக்கும்

அழுத பிள்ளைக்குத்தான் பால் கிடைக்கும்
ஆசிரியர் : தமிழ் பழமொழிகள்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

அழுத பிள்ளைக்குத்தான் பால் கிடைக்கும்

தமிழ் பழமொழிகள் தமிழ் பொன்மொழிகள் (Tamil Pazhamozhigal Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே