காயம்படாதவன் தான் தழும்பைக் கண்டு நகைப்பான். - சுவாமி விவேகானந்தர்

காயம்படாதவன் தான் தழும்பைக் கண்டு நகைப்பான்

காயம்படாதவன் தான் தழும்பைக் கண்டு நகைப்பான்
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

காயம்படாதவன் தான் தழும்பைக் கண்டு நகைப்பான்.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே