உடலிலும் மனதிலும் வலிமை இல்லாமல் போனால் ஆன்மாவை - சுவாமி விவேகானந்தர்

உடலிலும் மனதிலும் வலிமை இல்லாமல் போனால்

உடலிலும் மனதிலும் வலிமை இல்லாமல் போனால்
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

உடலிலும் மனதிலும் வலிமை இல்லாமல் போனால் ஆன்மாவை அடைய முடியாது.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே