உடல் பலவீனத்தையோ, மன பலவீனத்தையோ உண்டாக்கும் எதையும் - சுவாமி விவேகானந்தர்

உடல் பலவீனத்தையோ, மன பலவீனத்தையோ உண்டாக்கும்

உடல் பலவீனத்தையோ, மன பலவீனத்தையோ உண்டாக்கும்
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

உடல் பலவீனத்தையோ, மன பலவீனத்தையோ உண்டாக்கும் எதையும் அணுகக் கூடாது.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே