அகந்தை முன்னே செல்லும், அவமானம் பின் தொடரும் - சாலமன்

அகந்தை முன்னே செல்லும், அவமானம் பின்

அகந்தை முன்னே செல்லும், அவமானம் பின்
ஆசிரியர் : சாலமன்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

அகந்தை முன்னே செல்லும், அவமானம் பின் தொடரும்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே