பிரச்சனையே வயிறு தான்! பாதி பேர் குறைக்க -

பிரச்சனையே வயிறு தான் பாதி பேர்

பிரச்சனையே வயிறு தான் பாதி பேர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பிரச்சனையே வயிறு தான்! பாதி பேர் குறைக்க ஓடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்! பாதி பேர் நிறைக்க ஓடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்!

தமிழ் பொன்மொழிகள் (Vayuru Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே