இரக்கம் உள்ள இதயம், சிந்தனை ஆற்றல் படைத்த - சுவாமி விவேகானந்தர்

இரக்கம் உள்ள இதயம், சிந்தனை ஆற்றல்

இரக்கம் உள்ள இதயம், சிந்தனை ஆற்றல்
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

இரக்கம் உள்ள இதயம், சிந்தனை ஆற்றல் படைத்த மூளை, வேலை செய்யக்கூடிய கைகள் ஆகிய இந்த மூன்றும் நமக்குத் தேவை.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே