துருப்பிடித்துத் தேய்வதைவிட, உழைத்துத் தேய்வது மேலானது. - சுவாமி விவேகானந்தர்

துருப்பிடித்துத் தேய்வதைவிட, உழைத்துத் தேய்வது

துருப்பிடித்துத் தேய்வதைவிட, உழைத்துத் தேய்வது
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

துருப்பிடித்துத் தேய்வதைவிட, உழைத்துத் தேய்வது மேலானது.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே