அமைதியான மனமே உங்களின் மிக முக்கியமான மூலதனம். - சுவாமி விவேகானந்தர்

அமைதியான மனமே உங்களின் மிக முக்கியமான

அமைதியான மனமே உங்களின் மிக முக்கியமான
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

அமைதியான மனமே உங்களின் மிக முக்கியமான மூலதனம். அதுவே எல்லா வெற்றிகளையும் கொண்டுவரும்.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே