கோழைகள் எப்போதும் வெற்றியடைய முடியாது. - சுவாமி விவேக்கேனந்தர்

கோழைகள் எப்போதும் வெற்றியடைய முடியாது

கோழைகள் எப்போதும் வெற்றியடைய முடியாது
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேக்கேனந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

கோழைகள் எப்போதும் வெற்றியடைய முடியாது.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே