உன்னை நீயே பலவீனன் என்று நினைத்துக் கொள்வது - சுவாமி விவேகானந்தர்

உன்னை நீயே பலவீனன் என்று நினைத்துக்

உன்னை நீயே பலவீனன் என்று நினைத்துக்
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

உன்னை நீயே பலவீனன் என்று நினைத்துக் கொள்வது மிகப் பெரிய பாவம்.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே