பலவீனம் இடையறாத சித்திரவதையாகவும், துன்பமாகவும் அமைகிறது. - சுவாமி விவேகானந்தர்

பலவீனம் இடையறாத சித்திரவதையாகவும், துன்பமாகவும் அமைகிறது

பலவீனம் இடையறாத சித்திரவதையாகவும், துன்பமாகவும் அமைகிறது
ஆசிரியர் : சுவாமி விவேகானந்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பலவீனம் இடையறாத சித்திரவதையாகவும், துன்பமாகவும் அமைகிறது.

சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே