விடியும் வரை தெரியாது கண்டது கனவு என்று! -

விடியும் வரை தெரியாது கண்டது கனவு

விடியும் வரை தெரியாது கண்டது கனவு
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

விடியும் வரை தெரியாது கண்டது கனவு என்று! பிரியும் வரை தெரியாது பாசம் அவ்வளவு ஆழம் என்று!

தமிழ் பொன்மொழிகள் (kobam Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே