கனவு காணுங்கள், கனவு என்பது நீ தூக்கத்தில் - அப்துல் கலாம்

கனவு காணுங்கள், கனவு என்பது நீ

கனவு காணுங்கள், கனவு என்பது நீ
ஆசிரியர் : அப்துல் கலாம்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

கனவு காணுங்கள், கனவு என்பது நீ தூக்கத்தில் காண்பது அல்ல உன்னைத் தூங்க விடாமல் செய்வது எதுவோ அதுவே கனவு.

அப்துல் கலாம் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே