கஷ்டம் வரும் போது கண்ணை மூடாதே, அது - அப்துல் கலாம்

கஷ்டம் வரும் போது கண்ணை மூடாதே,

கஷ்டம் வரும் போது கண்ணை மூடாதே,
ஆசிரியர் : அப்துல் கலாம்
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

கஷ்டம் வரும் போது கண்ணை மூடாதே, அது உன்னை கொன்றுவிடும். கண்ணை திறந்து பார், நீ அதை வென்று விடலாம்.

அப்துல் கலாம் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே